Grupy bezpieczeństwa w instalacjach CO – jak działają?

W poprawnie wykonanych instalacjach C.O. bezpieczeństwo zawsze odgrywało najważniejszą rolę. Elementy takie jak zawory nadciśnieniowe lub odpowietrzniki, często montowano w – dosłownie – przypadkowych punktach instalacji. Kompaktowa grupa bezpieczeństwa c.o to prosty, ale funkcjonalny układ, który jest udoskonaleniem tychże rozwiązań. Jak on działa?

Razem bezpieczniej, czyli grupa bezpieczeństwa w praktyce

Jak działa grupa bezpieczeństwa c.o? Jest to układ składający się z kilku położonych blisko siebie elementów, których połączenie zwiększa poziom ochrony kotła. Są to:

  • manometry, których zadaniem jest pomiar ciśnienia w czasie rzeczywistym,

  • odpowietrzniki, które odprowadzają nadmiar gazów,

  • zawory bezpieczeństwa, które w razie awarii zmniejszają ciśnienie.

Całość jest zaprojektowana i wykonana tak, aby system ten mógł działać autonomicznie. Co prawda użytkownik ma możliwość obserwacji wskazań manometru, ale i tak w razie awarii całość zadziała automatycznie.

Jak zamontować grupę bezpieczeństwa?

Kluczem do poprawnego działania grupy bezpieczeństwa jest jej odpowiedni montaż. Należy ją zainstalować w miejscu położonym tuż za źródłem ciepła tak, aby znajdowała się możliwie najwyżej względem niego. Jest to konieczne ze względu na konieczność okresowego odpowietrzania instalacji. Nagromadzone w instalacji powietrze jest wypychane przez wodę i tym samym kierowane do miejsc położonych najwyżej w układzie. Jeśli montaż nad kotłem nie jest możliwa, grupę należy podłączyć jak najbliżej źródła ciepła.

Nie można również zapominać, że instalacja grupy bezpieczeństwa wiąże się z koniecznością izolacji układu. Większość grup wykonana jest z mosiądzu, a to oznacza dużą przewodność cieplną. Dlatego obowiązkiem montera jest wykonanie termoizolacji z wykorzystaniem komponentów dołączonych przez producenta.

Dlaczego instalacja grup bezpieczeństwa jest tak ważna?

Woda przepływająca w instalacji C.O. występuje najczęściej w obiegu zamkniętym. To oznacza, że podlega ona okresowym wzrostom i obniżkom temperatury. Wraz z nimi zmienia się objętość cieczy i przyspiesza (w przypadku podgrzewania) proces parowania. Podłączona grupa bezpieczeństwa c.o to:

  • pewność, że stłoczone powietrze nie przedostanie się dalej (np. do grzejników) i nie obniży ich efektywności,

  • gwarancja, że w przypadku awaryjnego wzrostu ciśnienia woda zostanie wyprowadzona poza układ.

Dzięki manometrowi grupa bezpieczeństwa pozwala na stałe monitorowanie parametrów pracy czynnika grzewczego. Jeśli jego ciśnienie jest zbyt duże, można obniżyć temperaturę na źródle, zanim dojdzie do awarii całego układu. Każda grupa bezpieczeństwa c.o jest zaprojektowana zgodnie z opisaną w katalogu wartością ciśnienia maksymalnego.

Reasumując, grupa bezpieczeństwa c.o to prosty, a zarazem skuteczny sposób zabezpieczenia kotła C.O.

Redakcja febri.pl