Jakie są etapy budowy domu?

Należy mieć świadomość, że proces budowy praktycznie każdego domu będzie składał się z kilku niezmiennych etapów. Rekomendowane jest upewnienie się, czy każdy z nich został na pewno uwzględniony podczas przygotowań. Jakie są najważniejsze etapy budowy domu?

Przygotowanie formalne

Na omawianym etapie gromadzone są wszystkie zgody, pozwolenia i inne dokumenty. Rozpoczyna się on w momencie dokonania zakupu działki budowlanej. Rekomendowane jest w pierwszej kolejności zakupienie projektu budowlanego. Warto wiedzieć, że projekt budowlany jest absolutną podstawą do ubiegania się przez daną osobę o pozwolenie na budowę. W momencie, gdy dokumentacja będzie skompletowana konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Pierwszy etap

Omawiany etap zaczyna się od ogrodzenia placu budowy. Następnie należy wytyczyć granicę domu. Oczywiście może tego dokonać tylko geodeta z uprawnieniami. Kolejną czynnością będzie wyrównanie działki i przygotowanie fundamentów. Nie można zapomnieć o izolacji części podziemnej, a także rozprowadzeniu poziomych elementów kanalizacyjnych.

Drugi etap budowy

Rekomendowane jest odłożenie tego etapu na wiosenne miesiące. W najprostszym możliwym ujęciu obejmuje on wykonanie praktycznie wszystkich stropów, ścian zewnętrznych czy schodów betonowych. Następnie można przystąpić do wykonania komina, więźby dachowej czy pokrycia dachu. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że etap stanu surowego może pochłonąć bardzo dużą część gotówki. Zalecane jest zatem odpowiednie przygotowanie się pod względem finansowym. Jest to również ostateczny czas dla wszystkich osób, które korzystają z pomocy banku.

Trzeci etap budowy

W omawianym etapie trzeba skoncentrować się na wykonaniu instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Bardzo istotne znaczenie będzie miało także osadzenie wszystkich drzwi zewnętrznych oraz profesjonalne wykonanie stolarki okiennej. godny uwagi jest fakt, że w momencie ukończenia trzeciego etapu budowy, nieruchomość będzie właściwie przygotowana do zimy.

Oczywiście instalacje po montażu trzeba przetestować. Konieczna będzie zatem wizyta certyfikowanych instalatorów, którzy nie tylko przetestują wspomniane instalacje, ale również dokonają ich odbioru. Kolejnym istotnym etapem będzie wykonanie suchych tynków czy uporządkowanie placu budowy. Nie można oczywiście zapomnieć o stałym ogrodzeniu.

Czwarty etap budowy

Etap ten trzeba rozpocząć od montażu różnego rodzaju urządzeń grzewczych. Następnie można przystąpić od wykończenia wnętrza domu. Prace będą obejmowały np. wykończenie kuchni, wykonanie ścian działowych, malowanie ścian.

Redakcja febri.pl