Jak sporządzić dobrą umowę najmu lokalu?

Umowa najmu lokalu jest podstawowym dokumentem, który określa warunki współpracy. Koniecznie musi być zawarta w formie pisemnej i dokładnie określać prawa i obowiązki każdej ze stron. Jakie są integralne elementy umowy najmu lokalu?

Dane osobowe

Każda umowa najmu powinna zawierać dane osobowe najemcy, jak i wynajmującego. Ważne jest podanie PESEL-u, numeru a także serii dowodu osobistego czy NIP-u, gdy najemca się nim posługuje.

Kolejnym elementem umowy najmu jest data zawarcia umowy oraz okres, na jaki umowa zostaje podpisana. Ważne jest również określenie sposobu rozwiązania umowy.

Najemca, który podpisuje umowę najmu, powinien sprawdzić, czy ma do czynienia z właścicielem lokalu. Dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości jest księga wieczysta, która jest jedynym, wiarygodnym źródłem informacji o nieruchomościach.

Rozliczenie wynajmu

Umowa najmu lokalu powinna w dokładny sposób określać sposób rozliczenia. Ważne jest podanie wysokości czynszu najmu oraz wyszczególnienie, kto będzie pokrywał koszty dodatkowe. Gaz, woda, śmieci czy ogrzewanie to często duże koszty. Brak ustaleń, kto jest zobowiązany do ich pokrycia może stanowić duży problem.

Koniecznie w umowie najmu należy zawrzeć informacje, kto powinien regulować rozliczenia nadesłane przez administrację. Bardzo często woda jest rozliczna raz na kilka miesięcy. Ogrzewanie najczęściej rozliczne jest dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego.

Podpisując umowę najmu koniecznie trzeba określić nieprzekraczalny termin wpłaty zobowiązań. Najczęściej jest to 10 dzień każdego miesiąca. Można jednak tę datę ustalić tak, by obie strony czuły się komfortowo. Nie można również zapomnieć o ustaleniu formy płatności.

Kolejnym, ważnym punktem umowy najmu lokalu, jest ustalenie kaucji. W umowie najmu lokalu należy zaznaczyć, że kaucja może zostać zatrzymana, gdy w lokalu dojdzie do zniszczeń, które nie są przewidziane jako normalne użytkowanie lokalu. Należy również zaznaczyć czas, jaki ma wynajmujący na zwrócenie kaucji po zdaniu lokalu.

Nie tylko umowa najmu ma znaczenie

Umowa najmu lokalu powinna zawierć załącznik, jakim będzie protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to dokument, który dokładnie opisuje lokal. Jego standard, meble czy sprzęt AGD, który znajduje się na wyposażeniu.

Warto pamiętać, że im dokładniej zostanie sporządzony protokół, tym większa jest szansa, że zakończenie umowy najmu będzie przebiegało w przyjaznej atmosferze.

Ważnym elementem protokołu zdawczo-odbiorczego są zdjęcia, które dokumentują wygląd mieszkania.

Umowa najmu lokalu oraz protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez wynajmującego, jak i najemcę.

Redakcja febri.pl