Jak projektować instalacje elektryczne w halach stalowych?

Instalacje elektryczne w halach stalowych odgrywają kluczową rolę. Dlatego tak ważne jest, aby projektować je już na samym początku, oczywiście z uwzględnieniem wymogów konstrukcyjnych obiektu. Jak wygląda ten proces?

Instalacja elektryczna i jej rola w hali oraz magazynie

Zadaniem instalacji elektrycznej jest doprowadzenie energii wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, aby podtrzymać działanie całej infrastruktury obiektu. Mowa tu o urządzeniach przeładunkowych, oświetleniu, narzędziach, stacjach ładowania, biurach, zapleczu socjalnym, systemach alarmowych i wielu innych odbiorników, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu hali lub magazynu.

Aby było to możliwe, konieczne jest rzetelne projektowanie hal magazynowych z uwzględnieniem:

  • podziału na infrastrukturę niskiego napięcia i średniego napięcia,

  • podziału na sieć trójfazową i jednofazową (wraz z modyfikacjami),

  • właściwego ulokowania zabezpieczeń elektrycznych,

  • odpowiedniego umiejscowienia sieci pomocniczych.

Skutkiem tego powstaje „żywy organizm”, który zasila hale magazynowe oraz zapewnia im dostęp do energii elektrycznej w trakcie awarii, pożaru lub innych następstw nieszczęśliwych wypadków.

Sieci energetyczne a bezpieczeństwo

Inwestycje o tak dużym potencjale, jak hale stalowe, wymagają uwzględnienia w projekcie linii zasilających wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa. Nie można zapominać, że jakakolwiek stalowa konstrukcja zachowuje swoją przewodność elektryczną, co wymaga zastosowania szczególnej ostrożności w trakcie projektowania instalacji energetycznych.

Konieczne jest tu uwzględnienie aktualnych przepisów budowlanych, elektrycznych i dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy (BHP). Poza tym trzeba pamiętać, że instalacje elektryczne powinny być chronione nie tylko przed awariami elektrycznymi, ale też przed:

  • uszkodzeniami mechanicznymi (wywołanymi np. przez przejeżdżające pojazdy),

  • wyładowaniami elektrycznymi,

  • skutkami awarii poszczególnych urządzeń elektrycznych.

Stworzony w ten sposób projekt hali magazynowej może być podstawą do realizacji dalszych prac z zakresu budownictwa obiektów magazynowych i przemysłowych.

Nowoczesne technologie w projektowaniu hal magazynowych

Na koniec warto dodać, że profesjonalne projekty hal magazynowych realizowane przez firmę Kobex są współtworzone z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Służą one m.in. do symulowania pracy instalacji elektrycznej w konkretnych warunkach użytkowych, a także w trakcie ewentualnej awarii lub innych zdarzeń losowych.

Reasumując, elektryczna instalacja hali stalowej musi być od początku zaprojektowana z uwzględnieniem wszystkich zaleceń bezpieczeństwa.

Materiał zewnętrzny

Redakcja febri.pl